Research

Suiker als brandstof voor nieuwe ontwikkelingen in de landbouw-, voeding- en chemische sector.

agro
voeding
chemie

SugaR&D

Het project verbindt drie sectoren: agro, voeding en chemie in Vlaams-Brabant . Het ondersteunt nieuwe economische ontwikkelingen met betrekking tot suiker als grondstof in een regio die reeds een unieke waardeketen heeft voor suiker.


SugaR&D gaat nieuwe mogelijkheden voor suiker inventariseren, een kennisplatform opzetten en de haalbaarheid van nieuwe bedrijfsprocessen nakijken. Het project wil een zoete community van bedrijven en kennisinstellingen uitbouwen in Tienen.


Vlaams-Brabant is een belangrijke producent van suikerbieten, een lokale grondstof met verzekerde opbrengsten en groeiende marktvolumes. Suikerbieten zijn niet alleen belangrijk als grondstof voor de keten van suiker naar de voedingsindustrie. Ze kunnen ook belangrijk zijn als grondstof voor groene chemicaliën. Zoals de verwerking van suiker(biet) tot ingrediënten voor de voedingsindustrie, detergenten, coatings en biodegradeerbare plastics.


“Het project ondersteunt nieuwe economische ontwikkelingen rond suiker als grondstof. Het is ook een antwoord op de uitdagingen voor suiker in de voedingssector en anticipeert op een gewijzigd Europees landbouwbeleid.”